ما بر روی کل روند پروژه ، مفهوم از طریق تکمیل تمرکز می کنیم

شرکت فنی و مهندسی الوند سدید پارسا به مشتریان در سراسر تهران خدمات ارائه می دهد.

تجربه و تخصص شرکت به ارائه خدمات برجسته به مشتریان و همچنین پروژه های با کیفیت، به ما کمک کرده است تا در مدیریت ساخت پیشرو باشیم.

آپارتمان های سرنیتی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

خانه چشم انداز

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

خانه جدید ساخت خانواده

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

آپارتمانهای خصوصی و اجتماعی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

شرکت الوند سدید پارسا یک شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل ساختمان های مهندسی و سازه های تولیدی است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید